Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

 
REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ
MPRINT.PL

 
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mprint.pl prowadzony jest przez firmę (Mikołaj Andrzejewski Mproject, ul. Ogrodowa 5, 63-840 Krobia, tel. 696 313 113, drukarnia@mprint.pl, NIP: 6961772534, NIPUE: PL6961772534 , REGON 301 639143)
2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
3. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.mprint.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.mprint.pl
3. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie, lub w dziale pomoc > terminy realizacji.
4. Termin realizacji jest liczony od momentu zaakceptowania przesłanego prze klienta pliku do druku przez drukarnie.
5. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
 
§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: przedpłata przelewem za pomocą serwisu transferuj.pl, przedpłata przelewem, płatność „za pobraniem”
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
 
§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów: Przesyłka kurierska przedpłata, przesyłka kurierska pobranie, paczka pocztowa priorytet, paczka pocztowa priorytet pobranie, odbiór osobisty,
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. REKLAMACJE

1. Reklamacje może złożyć klient zalogowany na stronie mprint.pl, który posiada konto oraz zrealizowane zamówienie. Reklamację należy złożyć poprzez Panel klienta, lub mailowo na adres reklamacje@mprint.pl
2. Warunki zgłoszenia reklamacji:
- zgłaszając reklamację należy posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji, oraz numerem zlecenia.
- każda reklamacja musi zawierać dokładny opis problemu.
- termin zgłoszenia reklamacji: reklamację należy zgłosić do 14 dni od momentu dostawy towaru. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana.
- zgłoszenia reklamacji przyjmujemy w dni robocze do godziny 16.00

3. Składanie reklamacji uszkodzonej przesyłki.
- aby reklamacja przesyłki podczas transportu mogła zostać uwzględniona konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego paczkę. Dodatkowo zgłoszenia uszkodzenia przesyłki należy zgłosić mailowo na adres: reklamacje@mprint.pl w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia doręczenia przesyłki.

§5. MATERIAŁY DO DRUKU

1. Drukarnia nie odpowiada za materiały zawarte w plikach do druku, jeżeli przesłane materiały są nie zgodne z prawem drukarnia może odmówić ich realizacji.
2. Mprint nie nanosi korekty treści na przesłanych materiałach do druku oraz nie odpowiada za błędy składu tekstu na projektach klienta. Jeżeli projekt jest przygotowywany przez naszych grafików, musi zostać zaakceptowany przez klienta, czas realizacji druku jest liczony od momentu akceptacji projektu.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki.    
4. W przypadku zamówienia projektu w naszej drukarni pozostają one własnością Mprint. Nie udostępniamy otwartych plików klientom. Projekty są archiwizowane i zawsze można zamówić dodruk z wcześniej wykonanego projektu. Jest możliwość wykupienia projektu na własność, wtedy dodatkowo doliczamy 50 zł netto do podstawowej ceny projektu. 


§6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DRUKARNI

Nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Druk prac źle przygotowanych pod względem technicznym, w których nie dokonywał korekt grafik drukarni.
2. Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm
3. Ilość dostarczonego towaru do klienta może wynosić +/- 5% zamówionego nakładu.
4. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.
5. Za terminowość przekazywania środków pieniężnych pomiędzy bankiem klienta a systemem PAYU

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.
2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2014 r.

 

Załącznik nr 1. - druk odstąpienia od umowy zawartej na odległość