Regulamin

Regulamin drukarni internetowej mprint.pl

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem  www.mprint.pl

 2. Właścicielem i administratorem strony www.mprint.pl jest firma Mikołaj Andrzejewski Mproject, ul. Ogrodowa 5, 63-840 Krobia, tel. 696 313 113, drukarnia@mprint.pl, NIP 6961772534, REGON 301639143.

 3. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.mprint.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

 

§2 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi w internetowej drukarni jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz rejestracja konta na stronie www.mprint.pl. Założenie konta polega na prawidłowym  wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie drukarni, równocześnie oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

 2. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Drukarnia Mprint. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

 3. Sprzedający nie odpowiada za skutki wskazania błędnych danych przez Kupującego. 

 

 1. Konto Użytkownika umożliwia Kupującemu korzystanie ze Sklepu Internetowego po zalogowaniu oraz: 

 1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wystawienia faktur; 

 2. składanie zamówień; 

 3. przeglądanie historii zamówień; 

 4. dokonywanie płatności za zamówienia; 

 5. korzystanie z kodów rabatowych, obsługę programów lojalnościowych, weryfikację przypisanych Kupującemu rabatów, promocji. 

 6. korzystanie z pozostałych funkcjonalności Sklepu Internetowego, dostępnych dla Kupującego z poziomu interfejsu użytkownika. 

 1. W przypadku akceptacji pliku przez Kupującego mimo jego odrzucenia przez Sklep internetowy, powoduje przekazanie zlecenia do realizacji wraz z błędami. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji, jeżeli wadliwość Produktów jest skutkiem błędów pliku, o których Kupujący został poinformowany. 

 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania produktów oraz składania zamówień, niezbędne są: 

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową, 

  2. aktywna skrzynka poczty elektronicznej (e-mail). 

 

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ,  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTAWA

 

 1. W celu złożenia zamówienia, kupujący powinien dokonać wyboru produktu, wybrać jego parametry, w ramach dostępnych opcji  oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zalogowanie się przez Kupującego na konto użytkownika. 

 2. Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Po określeniu parametrów Produktu wyświetlona zostanie cena Produktu i przewidywana data wysyłki. Po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności, Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam i płacę” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Kupujący przy finalizacji zamówienia podaje dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący będący jednocześnie konsumentem ma także możliwość wskazania, że rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie paragon. Kupujący może wskazać w formularzu zamówienia wybrany przez siebie adres dostawy oraz odbiorcy Produktu. 

 3. Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone po dokonaniu przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w ustępach poprzedzających i po dokonaniu płatności za zamawiane Produkty chyba, że Kupujący wybierze opcję płatności przy odbiorze (jeżeli taką opcja jest dostępna). 

 4. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia umowy. 

 5. Kupujący może składać zamówienia na Produkty za pośrednictwem Sklepu  7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.mprint.pl

 6. Sprzedający informuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia (wysyłka zamówienia). 

 7. Informacja o terminie wysyłki zamówienia to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania zamówionych Produktów do Kupującego. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest każdorazowo od dostępności, rodzaju lub złożoności zamówionych Produktów. 

 8. Drukarnia internetowa dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze. 

 9. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

 10. Na terytorium Polski Produkty będą dostarczane – według wyboru Kupującego – do siedziby Sprzedającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej, do Paczkomatu InPost lub w inny dodatkowy sposób przewidziany przez Sprzedającego. 

 11. Do całkowitego czasu realizacji zamówienia (doręczenia zamówionych Produktów Kupującemu), należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na jego doręczenie (od 24 do 72 godzin)

 12. Koszt wysyłki zamówionego Produktu widoczny jest przy składaniu zamówienia. 

 13. W przypadku niedoręczenia zamówionego Produktu z winy Kupującego i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. 

 14. Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości ceny za Produkt. 

 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach: 

 1. otrzymania informacji zwrotnej, że e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata; 

 2. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia; 

 3. braku możliwości kontaktu z Kupującym, w celu weryfikacji złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia; 

 4. nieprzyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji z powodu błędów pliku zamieszczonego przez Kupującego. 

 1. Sprzedający informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, że: 

  1. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedającego biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedającego może wynieść do 2 mm; 

  2. kolorystyka Produktów powinna mieścić się w tolerancji do 5 jednostek Delta E między uzyskanym w produkcji kolorem, a wzorcem wskazanym przez Kupującego. W celu dokładniejszego odwzorowania kolorystki oraz weryfikacji wyglądu Produktu w druku, Kupujący ma możliwość zamówienia próbki cyfrowej (proofa cyfrowego) przed wydrukiem zlecenia. Wydruk próbny odzwierciedla kolory Produktu. Produkt w trakcie obróbki (szczególnie cienkie linie poniżej 0,7 mm) może się różnić od produktu finalnego uzyskanego po wydruku z maszyny offsetowej; 

  3. Produkt wydrukowany na papierze kredowanym będzie posiadać inne nasycenie koloru niż Produkt wydrukowany na papierze offsetowym, ponieważ w obu przypadkach druku jest użyte podłoże o innej absorbcji farby; 

  4. w sytuacji, w której gramatura okładki Produktu jest inna niż gramatura stron wewnętrznych katalogu, w Produkcie możliwe jest wystąpienie różnicy kolorystycznej pomiędzy tymi elementami, co jest spowodowane wydrukiem na innych arkuszach; 

  5. ulotki składane w procesie produkcji są falcowane lub bigowane, co może powodować delikatne pęknięcia farby na grzbiecie ulotki. Przy pełnych aplach Sprzedający zaleca wybór uszlachetnienia w postaci folii, które dodatkowo zabezpieczy wydruk; 

  6. podczas procesu introligatorskiego tj: cięcia, falcowania, bigowania, szycia oraz klejenia katalogów mogą pojawić się przesunięcia, jednak nie większe niż 2 mm 

  7. ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, na Produktach mogą wystąpić zabrudzenia 

(plamki) kolorów kałamarza nie przekraczające 1% powierzchni Produktu; 

 1. podczas drukowania może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno nakładane na siebie przez maszynę drukarską; 

 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany gramatury papieru na wyższą, w celu zachowania deklarowanego terminu realizacji zamówienia; 

 3. materiały przesłane przez Kupującego powinny być przygotowane w trybie kolorystycznym CMYK, bez osadzonych profili kolorystycznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne, 

 4. materiały przesłane przez Kupującego powinny być zgodne z formatem złożonego zamówienia, z uwzględnieniem spadu; 

 5. jeśli w zamówieniu Kupującego zostało wybrane uszlachetnienie jednostronne, zostanie ono wykonane na stronie pierwszej; 

 6. Produkty są weryfikowane zgodnie z makietami udostępnionymi przy danym zamówieniu. Dlatego materiały przesłane przez Kupującego powinny zostać przygotowane przez Kupującego zgodnie z makietami; 

 7. w celu uzyskania najwyższej jakości Produktów, materiały przesłane przez Kupującego powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie Produktu, jeżeli wada jest skutkiem niezastosowania się przez Kupującego do powyższych zastrzeżeń. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wystąpienie któregokolwiek z zdarzeń opisanych w ustępie poprzedzającym nie będzie stanowiło wady i nie będzie stanowiło podstawy do złożenia reklamacji. 

 

§4 PROJEKTY GRAFICZNE

 

 1. Klient ma trzy opcje do wyboru projektu graficznego: Posiadam własny projekt - zobowiązuje się do dostarczenia własnego projektu graficznego do wybranego produktu zgodnego ze specyfikacją drukarni. Stworzę projekt w kreatorze - może skorzystać z wbudowanego w system drukarni kreatora graficznego i wykorzystać gotowe szablony. Trzecią opcją jest wybór: Zamawiam wykonanie projektu, która jest usługą płatną w zależności od wybranego produktu.

 2. W przypadku wyboru Zamawiam wykonanie projektu, drukarnia przygotuję projekt na podstawie wytycznych klienta, oraz wprowadzi niezbędne poprawki, uwagi klienta, aż do pełnej satysfakcji klienta.

 3. Wydruki są realizowane po ostatecznej akceptacji projektu przez klienta. Po akceptacji projektu przez klienta drukarnia nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne błędy merytoryczne, lub graficzne zaakceptowane przez klienta. Wydruk z takimi błędami nie podlega reklamacji.
 4. W przypadku wyboru Zamawiam wykonanie projektu, projekt i prawa autorskie pozostają własnością drukarni Mprint.pl. Nie udostępniamy otwartych plików klientom. Zawsze można zamówić dodruk z wcześniej wykonanych projektów.

 5. W przypadku wyboru Zamawiam wykonanie projektu, dopuszczamy możliwość przekazania praw autorskich do projektu i przekazania otwartego pliku klientowi. Za takie przekazanie praw autorskich pobieramy dodatkowo opłatę w wysokości 100 zł netto oprócz opłaty za projekt, którą klient już poniósł.

 

§5 PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: przedpłata przelewem za pomocą serwisu transferuj.pl, przedpłata przelewem, płatność „za pobraniem”

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

§6 REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. 

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów należy zgłaszać za pośrednictwem strony drukarni internetowej logując się na swoje konto

 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, dane kontaktowe, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego. Składając reklamację, Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu wadliwy Produkt, na adres siedziby Sprzedającego. 

 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 24 godzin, licząc od momentu otrzymania reklamacji i dodatkowych informacji dotyczących Produktu, które są niezbędne do prawidłowej weryfikacji reklamacji. 

 5. Ustosunkowanie się do reklamacji Kupującego nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. 

 6. Sprzedający w ww. terminie powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania. 

 7. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

 

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.

 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2022 r.